Prijava decembarskih ispita stari NP

                         O B A V J E Š T E N J E


 o prijavi ispita za studente koji studiraju četverogodišnji i dvogodišnji studij po NP 95/96 i NP 01/02


Studenti koji studiraju po NP 95/96 i NP 01/02 prijavu ispita za decembarski rok školske 2018/19. godine vršit će u periodu od 27. 11. 2018. god. (utorak) do 04. 12. 2018. god. (utorak)


Prijava ispita vršit će se ISKLJUČIVO u papirnoj formi, sa indexom, i za studente koji su do sada prijavu vršili putem ISSS Aplikacije.


Studenti koji prijavljuju komisijski ispit dužni su donijeti uplatnicu, index i papirnu prijavu za komisijski ispit (kupuje se u ekonomatu Fakulteta).


 Služba za rad sa studentima i planiranje nastave