Prijava ispita stari NP

Sarajevo, 15. 03. 2019. god.

O B A V J E Š T E N J E


o prijavi ispita za studente koji studiraju četverogodišnji i dvogodišnji studij po NP 95/96 i NP 01/02


Studenti koji studiraju po NP 95/96 i NP 01/02 prijavu ispita APRILSKOG roka školske 2018/19. godine vršit će u periodu

 

od 18. 03. 2019. godine (ponedjeljak)
do 25. 03. 2019. godine (ponedjeljak)


za prvi termin
i
od 10. 04. 2019. godine (srijeda)
do 16. 04. 2019. godine (utorak)


za drugi termin


Prijava ispita vršit će se ISKLJUČIVO u papirnoj formi, sa indexom, i za studente koji su do sada prijavu vršili putem ISSS Aplikacije.


Studenti koji prijavljuju komisijski ispit dužni su donijeti uplatnicu, index i papirnu prijavu za komisijski ispit (kupuje se u ekonomatu Fakulteta).


                                                                                                                                                                 Služba za rad sa studentima i planiranje nastave