Prijava korigovanih popravnih ispita

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave

Sarajevo, 15. 01. 2019. god.

O B A V J E Š T E N J E
I ciklus studija


Popravni (KORIGOVANI) ispiti zimskog semestra školske 2018/19. godine za studente koji studiraju po nastavnom planu “3 + 2” – koncept studija zasnovan na Bolonjskom procesu traju od 18. 02. 2019. – 28. 02. 2019. godine. Prijava popravnih ispita putem Aplikacije ISSS vršit će se u periodu

 

od 04. 02. 2019. godine (ponedjeljak) do 08. 02. 2019. godine (petak).


PRILIKOM PRIJAVE ISPITA ZA ZIMSKI SEMESTAR STUDENTI SU OBAVEZNI, ZBOG PROCESA INTEGRACIJE UNIVERZITETA, UPLATITI CJELOKUPNI OSTATAK DUGA ZA ŠKOLARINU.


Molimo studente da se strogo pridržavaju datih termina prijave ispita, jer nikakva naknadna prijava neće biti moguća. Podsjećamo da se kolizioni ispiti prijavljuju preko studentske službe. U slučaju bilo kakvih poteškoća prilikom prijave ispita, molimo blagovremeno kontaktirajte Službu za rad sa studentima i planiranje nastave. Hvala na saradnji!

 


SLUŽBA ZA RAD SA STUDENTIMA
I PLANIRANJE NASTAVE