Produžena prijava popravnih ispita

Poštovani studenti,


Prijava popravnih (KORIGOVANIH) ispita zimskog semestra školske 2018/19. godine za studente koji studiraju po nastavnom planu “3 + 2” – koncept studija zasnovan na Bolonjskom procesu produžena je

 

do 14. 02. 2019. godine (četvrtak)


Prijava popravnih ispita predmeta LJETNOG SEMESTRA za apsolvente vršit će se u papirnoj formi, uz index

do 14. 02. 2019. godine (četvrtak)


Hvala na saradnji!


SLUŽBA ZA RAD SA STUDENTIMA
I PLANIRANJE NASTAVE