Radno vrijeme - Službe za rad sa studentima

Poštovani studenti,

 

Termini rada Službe za rad sa studentima i planiranje nastave od 19. 10. 2020. su kako slijedi:

 

Radno vrijeme sa studentima prvog ciklusa studija
Zgrada Ekonomskog fakulteta, Trg oslobođenja – Alija Izetbegović 1

 (telefonski pozivi i/ili rad sa studentima u prostorijama Službe)

09,00 – 11,00 sati

15,00 – 16,00 sati

 

Mulija Delibašić, rukovodilac Službe za rad sa studnetima  i planiranje nastave
mulija.delibasic@efsa.unsa.ba; 033 253 789

Rad sa studentima  od 12,00 do 13,00 sati
 

I (PRVI) CIKLUS STUDIJA

ODSJEK EKONOMIJA, ODSJEK MENADŽMENT, ODSJEK MENADŽMENT – ENGLESKI JEZIK

Mahira Brkić, viši referent za studentska pitanja,  I (prva) godina, R, RSF, DL
mahira.brkic@efsa.unsa.ba; 033 275 927

Mevlida Tuzlak, viši referent za studenta pitanja;  II (druga) godina , R, RSF, DL
mevlida.tuzlak@efsa.unsa.ba; 033 275 927

Marela Nižić, viši referent za studenska pitanja III (treća) godina, R, RSF, DL
marela.nizic@efsa.unsa.ba; 033 275 927

ODSJEK VISOKA POSLOVNA ŠKOLA

Aida Lomigora, referent za studentska pitanja, I (prva), II (druga), III (treća) godina – R, RSF
aida.lomigora@efsa.unsa.ba; 033 275 927

Nizama Kakrin, referent za studentska pitanja; I (prva), II (druga), III (treća) godina – DL studij
nizama.kakrin@efsa.unsa.ba; 033 275 927

STRUČNI STUDIJ – POSLOVANJE I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
mahira.brkic@efsa.unsa.ba; 033 275 927

STUDIJ U SARADNJI SA GRIFFITH COLLEGE DABLIN (Zgrada Ekonomskog fakulteta, Skenderija 70)
Rad sa studentima od 09,00 do 11,00 sati
lejla.smailbegovic@efsa.unsa.ba; 033 564 395

 

 


Prof. dr. Eldin Mehić, Prodekan za nastavu