Važno obavještenje - anketa odabir smjera/izbornih predmeta

Poštovani studenti,

VPŠ – Prva godina, VPŠ – Druga godina, EiM – Druga godina i II Ciklus studija i ovim putem Vas obavještavamo da ste obavezni popuniti anketu koju ste dobili putem email-a i to:

- VPŠ – Prva godina – Anketa odabir smjera
- VPŠ – Druga godina – Anketa odabir izbornih predmeta
- EiM – Druga godina – Anketa odabir smjera i izbornih predmeta
- II Ciklus studija – Anketa odabir izbornih predmeta

Popunjavanje ankete je obavezno te je anketu potrebno popuniti do kraja dana 30.04.2019.

Molimo studente koji nisu popunili anketu, kako bi i dalje imali pristup Coursewareu EFSA da pristupe anketi i istu popune. Ukoliko niste dobili email molimo Vas da se javite u MIT Centar licno ili emailom na support@efsa.unsa.ba (molimo da u emailu navedete odsjek, smjer i godinu studija)