Računovodstvo i porezi

 

Irma Delibašić, šef računovodstva, Roche d.o.o. – ROCHE Ltd., Bosna i Hercegovina  
Osnovna misao koja me vodila pri upisu ovog studija bila je vezana za usavršavanje i razvijanje novih znanja i vještina koje su mi bile neophodne u svakodnevnom radu, ali istovremeno i razmjena iskustava i ideja sa izuzetno stručnim domaćim i stranim predavačima. Studij je u potpunosti ispunio moja očekivanja jer sam imala priliku da sagledam širu sliku računovodstvenih i poreznih propisa u BiH i zemlja okruženja.“   

 

Vrijednost Programa

Program pruža napredna naučna i stručna znanja u području računovodstva i poreza čime će se zadovoljiti izražene potrebe privrede i tržišta rada za specijaliziranim kadrovima, stvoriti preduslovi za dalji razvoj i jačanje računovodstvene profesije u Bosni i Hercegovini i time indirektno doprinijeti približavanju zemlje evropskim integracijama.

Kome je Program namijenjen

Studij je namijenjen fakultetski obrazovanim osobama sa završenim, trogodišnjim ili četvorogodišnjim dodiplomskim studijem, zainteresovanim za sticanje naučnih i stručnih znanja u području računovodstva i poreza.

Uslovi za upis

Polaznici ovog studija mogu biti kandidati koji su završili dodiplomski trogodišnji ili četverogodišnji univerzitetski studij i tokom studija ostvarili 180 ECTS ili 240 ECTS-a. 

Cijena

Jednogodišnji studij: 6.000,00 KM
Dvogodišnji studij: 9.000,00 KM

Kontakt

Rukovodilac: prof. dr. Mehmed Jahić

Više informacija nalaszi se u Nastavnom planu i programu.

Dokumenti: