Strateško preduzetništvo i inovativnost

 

prof. dr. Elvir Čizmić, rukovodilac Programa:
"Bez preduzetničke orijentacije i inovacija nema napretka niti jedne nacionalne ekonomije, niti jednog privrednog društva. Većina najinovativnijih kompanija današnjice izjavljuju da 80% njihovog tekućeg ukupnog prihoda dolazi na osnovu proizvoda ili usluga koje su razvijene u posljednje dvije godine, što ukazuje na činjenicu da je preduzetničko promišljanje i preduzetničko ponašanje u organizaciji ključni generator za opstanak, rast i razvoj kompanije ali i cijele nacionalne ekonomije. Iz navedenog razloga Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu je razvio nove modularne master programe koji osiguravaju podizanje preduzetničkih kompetencija i kreativnog potencijala studenata u svim segmentima poslovanja."

Vrijednost Programa

Doprinos ovog programa ogleda se u činjenici da isti opservira moderne konceptualne forme procesa preduzetništva u smislu elaboracije i značaja istih za razvoj svakog pojedinca, kompanije i društva u cjelini. Osnovna namjera kreatora programa jeste da se shvati logika procesa preduzetništva, ističući imperativ primjene principa preduzetništva i preduzetničke filozofije na sve oblike organiziranja, bilo da se radi o vladinim ili nevladinim organizacijama, profitnim ili neprofitnim organizacijama, malim ili velikim organizacijama, kao i domaćim ili multinacionalnim organizacijama.

Kome je Program namijenjen

Studij je namijenjen osobama koje imaju interesa za sticanje znanja u okviru ove reinvenirane naučne oblasti, sa orijentacijom na praktično upravljanje biznisom na inovativan način, što ga čini korisnim za sve one koji žele da razvijaju i unapređuju vlastite biznise u funkciji unapređenja njihove konkurentnosti kako na domaćem, tako i na inozemnom tržištu.

Uslovi za upis

Polaznici ovog studija mogu biti kandidati koji su završili dodiplomski trogodišnji ili četverogodišnji univerzitetski studij i tokom studija ostvarili 180 ECTS ili 240 ECTS-a. 

Cijena

Jednogodišnji studij: 6.000,00 KM
Dvogodišnji studij: 9.000,00 KM

Kontakt

Rukovodilac: prof. dr. Elvir Čizmić

Više informacija nalazi se u Nastavnom planu i programu.

Dokumenti: