Obavještenje o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije - Abdić mr. Adem

OBAVJEŠTENJE

 

Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu zakazana je prezentacija radne verzije projekta doktorske disertacije

 

Kandidat: ABDIĆ mr. ADEM

Naslov:  „UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA PREDUZEĆA: KONCEPTUALNI OKVIR I EMPIRIJSKA ANALIZA NA PRIMJERU PREDUZEĆA IZ BOSNE I HERCEGOVINE“

 

Prezentacija će se održati u utorak, 13.augusta 2019. godine, sa početkom u 13,00 sati, sala E-Net Centra, III sprat, Ekonomski fakultet, Trg oslobođenja – Alije Izetbegovića 1, Sarajevo.

 

                                                                           Službe za rad sa studentima i planiranje nastave