EFSA Katedre

Katedra za poslovno pravo

Katedra za poslovno pravo Ekonomskog fakulteta u Sarajevu postoji od 2002. godine. Razlog i svrha ove Katedre je činjenica da nijedan oblik organiziranog poslovanja, na lokalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini nije moguće realizirati izvan pravnog poretka. Razumijevanje i provođenje ekonomskih politika, u najširem smislu, i svih njihovih sadržaja pretpostavlja njihovu nerazdvojivu vezu s Poslovnim pravom kao teorijom i praksom. Školovanje ekonomista za sadašnje i buduće potrebe društva zahtijeva i znanja iz različitih područja prava, a naročito Poslovnog prava. 

Katedra za Poslovno pravo razdijeljena je u sedam nastavnih predmeta – zasebnih naučnih disciplina: (1) Poslovno pravo; (2) Međunarodno poslovno pravo; (3) Evropsko pravo; (4) Pravo vrijednosnih papira; (5) Pravo u turizmu; (6) Pravo bankarstva i osiguranja i (7) Pravo konkurencije i zaštita potrošača.

Članovi Katedre
 

Rukovodstvo

Prof. dr. Veljko Trivun, rukovodilac 
Van. prof. dr. Vedad Silajdžić, zamjenik

Redovni profesori

Prof. dr. Veljko Trivun
Oblasti istraživanja: korporativno upravljanje, korporativno pravo, privatizacija, javno privatno partnerstvo, e-legislation.
E-mail: veljko.trivun@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 275 931

Vanredni profesori

Prof. dr. Fatima Mahmutćehajić  
Oblasti istraživanja: Poslovno pravo, Međunarodno poslovno pravo, Pravo elektronske trgovine, Elektronsko ugovorno pravo, Korporativno pravo, Pravna etika.
E-mail: fatima.mahmutcehajic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 253 772

Prof. dr. Vedad Silajdžić
Obasti istraživanja: Poslovno pravo, Međunarodno poslovno pravo, Korporativno upravljanje, Elektronsko poslovno pravo. 
E-mail: vedad.silajdzic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 930