Akademski program Ekonomije i Menadžment

Trogodišnji (”akademski”) program ima dva odsjeka: Ekonomija (Economics) i Menadžment (Management, Business Administration). Studij traje šest semestara sa ukupno 180 ECTS poena (kredita – ECTS credits), uključujući stručnu praksu i diplomski rad.

Ekonomija (Economics)

Studij Ekonomije ima za cilj da obrazuje stručnjake za različite aspekte bavljenja ekonomskom naukom u područjima koja izlaze iz domena klasičnih poslovnih funkcija, odnosno preduzeća kao poslovnog sistema.

Nakon zajedničkih predmeta, obaveznih predmeta odsjeka, student bi imao priliku da bira jedan od slijedećih smjerova:

  • Evropske integracije
  • Makrofinansijski menadžment

Studij završava diplomskim radom, a u zavisnosti od zakonskog rješenja, odnosno rješenja na nivou Univerziteta u Sarajevu, koristit će se zvanje BA (Bachelor of Arts). Nakon završenog studija student se može odmah upisati na magistarski studij.

Menadžment (Management)

Ovaj program namijenjen je onima koji žele kombinirati analitička znanja ekonomije i biznisa sa praktičnim znanjima i vještinama menadžmenta. Polaznici ovog studija treba da budu ne samo budući menadžeri već i tzv. poslovni analitičari sa odličnim poznavanjem logike odvijanja poslovnih procesa.

Na ovom studiju predviđeni su slijedeći smjerovi:

  • Finansijski menadžment
  • Marketing i menadžment u turizmu
  • Marketing menadžment
  • Menadžment informacionih tehnologija
  • Menadžment i organizacija
  • Poslovna analitika
  • Računovodstvo i revizija

Studij završava diplomskim radom, a u zavisnosti od zakonskog rješenja, odnosno rješenja na nivou Univerziteta u Sarajevu, koristit će se zvanje BA (Bachelor of Arts). Nakon završenog studija student se može odmah upisati na magistarski studij.

Dokumenti: 
AttachmentSize
PDF icon ECTS 20156.64 MB