Centar za preduzetništvo i upravljanje znanjem

 

 

Centar za preduzetništvo i upravljanje znanjem Ekonomskog fakulteta u Sarajevu je namijenjen svim kreativnim studentima željnim napretka i razvoja, kako ličnog tako i društvenog, na kojem će započeti svoje male biznise, validirati ideje i suočiti se sa preprekama pretvarajući iste u svoje prilike.

U strukturi rada Centra omogućavamo edukaciju od strane mentora, razvoj vještina putem radionica u organizaciji osoblja Centra, izradu poslovnih planova prilagođenih prilikama iz okruženja, implementaciju projekata predloženih od strane investitora kao i organizaciju svih edukativnih aktivnosti, seminara ili konferencija.
Pronalazimo i razvijamo, sa ciljem efikasnije upotrebe, sve potencijale uposlenika, studenata i partnera Centra. Nastojimo podstaći pokretanje što većeg broja start-up biznisa sa adekvatnom pripremom i edukacijom za iste.

Najznačajniji projekat Centra je projekat CEO konferencija (Career and Entrepreneurship Opportunities). Konferencija je godišnji događaj koji povezuje mlade sa uspješnim ljudima koji ih pozitivnim primjerima motivišu na proaktivan pristup preduzetništvu i razvoju karijere razbijanjem mitova o uspjehu i usvajanjem novih znanja i vještina. Više informacija možđete pronaći na www.ceokonferencija.com.

Aktivnosti

Centar za preduzetništvo i upravljanje znanjem je usmjeren na sljedeće aktivnosti:

 • Edukacije;
 • Kreiranje start-up-a;
 • Organizacija evenata-seminara, radionica, sajmova, konferencija i sl.;
 • Izrada biznis planova;

Od trenutnih aktivnosti izdvajamo pripremu edukativnog ciklusa koji će svim polaznicima omogućiti bolju percepciju prilika i okruženja za pokretanje start-up biznisa, pripremu na prepreke s kojima će se suočiti kao i na koji način pronaći investitore. 

Ciljevi Centra

Ciljevi Centra za preduzetništvo i upravljanje znanjem EFSA bi se mogli sublimirati u sljedećem:

 • Osigurati primjenu formaliziranih principa upravljanja znanjem na EFSA i dodatno osnažiti naučni i poslovni potencija EFSA,
 • Primjena znanja članova Centra, te nastavnog osoblja za kreiranje sasvim novih koncepata isporuke usluga neformalnog obrazovanja i razvoja kompetencija internih i eksternih polaznika u vidu radionica i treninga,
 • Osigurati viši nivo kompetencija, vještina i sposobnosti za diplomce EFSA na sva tri ciklusa studija uz dodatni rast njihove prepoznatljivosti i zapošljivosti na tržištu rada,
 • Poticati studente/diplomce da se udružuju i razvijaju poslovne, socijalne i marketing mreže u cilju razvoja i realizacije njihovih ideja u konkretne biznise što jača potencijal njihove samozapošljivosti,
 • Unapređenje i razvoj lokalnih inovativnih biznisa kroz različite vrste treninga domaćih biznismena, sa tendencijom jačanja potencijala i kapaciteta atraktivnosti istih za dalji razvoj i strane investitore,
 • Jačanje intenziteta saradnje EFSA i privrede, te produciranje više diplomaca koji su profesionalci u pojedinim specijaliziranim oblastima gdje se zahtijevaju posebni tipovi kompetencija i znanja,
 • Dugoročni ciljevi su stvoriti nove, stabilne i uspješne biznise koji doprinose općem ekonomskom dobru, povećavaju mogućnost zapošljavanja, te povećavaju broj domaćih proizvoda i usluga na tržištu i izvozni potencijal domaće ekonomije.

Servisi Centra

Aktivnosti Centra za preduzetništvo i upravljanje znanjem će se realizirati kroz pet servisa:

 • Resursni servis
 • Edukativni servis
 • Poslovni servis
 • Studentski servis
 • Istraživački servis

 

Pratite aktivnosti Centra na Facebooku