Menadžment ljudskih resursa i upravljanje znanjem

 

prof. dr. Elvir Čizmić, rukovodilac Programa
"Program Menadžment ljudskih resursa i upravljanje znanjem je nastao na osnovu istraženih potreba tržišta rada vezano za razvoj kompetencija, znanja i vještina vezanih za upravljanje ljudskim potencijalima u različitim kompanijama i drugim organizacijskim oblicima uz prepoznavanje neizostavne uloge upravljanja znanjem i inovacijama kao aplikativne forme menadžmenta ljudskih resursa. Kreativni i talentirani ljudski resursi, predstavljaju ključni oslonac kod unapređenja i održavanja ključnih kompetencija svake organizacije u funkciji poboljšanja njihovih poslovnih performansi i regionalne konkurentnosti. S tim u vezi se u okviru ovog programa isporučuju specifična znanja koja stavljaju u vezu sistem procjene performansi zaposlenika sa sistemom njihovog razvoja i sistemom plata i nagrada što u konačnici dovodi do dinamiziranja svih ostalih procesa u organizaciji kroz intrapreduzetničke inicijative i inovacije."

Vrijednost Programa

Ljudski potencijali su nosioci unapređenja i održavanja ključnih kompetencija svake organizacije. Ovaj program omogućava da naučite upravljati raspoloživim ljudskim potencijalom, u cilju poboljšanja poslovne performanse i konkurentnost kompanije u kojoj radite. 

Kome je Program namijenjen

Studij je namijenjen osobama koje imaju interesa za sticanje znanja u okviru ove inovirane naučne oblasti, sa orijentacijom na praktično upravljanje ljudskim resursima i organizacijskim znanjem na inovativan način. Ovaj program je koristan za sve one koji žele da razvijaju i unapređuju funkcioniranje njihovih organizacija kroz unapređenje znanja, vještima i kompetencija organizacijskih ljudskih resursa a time i jačanje konkurentnosti njihovih organizacija kako na domaćem, tako i na inozemnom tržištu.

Uslovi za upis

Polaznici ovog studija mogu biti kandidati koji su završili dodiplomski trogodišnji ili četverogodišnji univerzitetski studij i tokom studija ostvarili 180 ECTS ili 240 ECTS-a. 

Cijena

Jednogodišnji studij: 6.000,00 KM
Dvogodišnji studij: 9.000,00 KM

Kontakt

Rukovodilac: prof. dr. Elvir Čizmić

Više informacija nalazi se u Nastavnom planu i programu.

Dokumenti: