Regionalna ljetna škola za mlade ekonomiste

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu zajedno sa Finance Think - Institut za ekonomska istraživanja Iipolitike iz Skoplja, Western Balkans Fund i Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Begoradu sa zadovoljstvom predstavljaju Regionalnu ljetnu školu za mlade ekonomiste - Sarajevo 2019. Škola ce biti održana u prostorijama Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, u period 09. - 13. 07. 2019. godine. 

Tema ovogodišnje ljetnje škole "Analiza podataka za Javne Politike" je podijeljena u 5 sesija. Tokom pet dana učesnici će imati predavanja na engleskom jeziku, na kojima će im biti pruženo potrebno znanje za analizu podataka. Pored predavanja u aktivnost su uključena i zajednička druženja.

Ovogodišnji predavači su dr. Merima Balavac, dr. Marjan Petreski mr. Lazar Čolić. 

Osnovni cilj Ljetne škole je pružanje znanja vještina i savjeta u vezi analize podataka koje se koriste u analizi javnih politika i evaluacijama od strane studenata dodiplomskog, postdiplomskog i doktorskog studija, kao i mladih istraživača u ekonomiji. Učesnici su mladi ekonomisti iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije.  

Plan i program o događaju možete pronaći u dokumentu ispod.

Ured za odnose s javnošću