Programi I ciklusa

I (prvi) ciklus studija koncipiran je u tri paralelna programa, u trajanju od 3 godine:

  • Akademski program, sa odsjecima: Ekonomija i Menadžment
  • Praksi orijentiran program: Visoka poslovna škola
  • Odsjek Menadžment na engleskom jeziku
  • Međunarodni studij u saradnji sa Griffith College Dublin (dalje GCD): Sarajevo Business School

Akademski program, sa odsjecima: Ekonomija, Menadžment i VPŠ moguće je studirati u statusu DL studenta. Više info na linku Studija učenja na daljinu.

Dokumenti: