Testiranje znanja

Testiranje znanja u okviru Državnog takmičenja iz Microsoft Word, Excel ili PowerPoint alata se vrši putem elektronskog testa koji učenici i studenti rade na engleskom jeziku. Testiranje traje maksimalno 40 minuta.

MOS Word

Ovaj ispit mjeri vašu sposobnost da završite tehničke zadatke koji su navedeni u nastavku. Zadaci su podijeljeni u 5 tematskih cjelina, a to su sljedeće:

 1. Kreiranje i upravljanje dokumentima:
  • Kreiranje dokumenta
  • Navigacija kroz dokument
  • Formatiranje dokumenta
  • Prilagođavanje opcija i načina pregleda dokumenta
  • Konfiguracija dokumenta za prinatanje i spašavanje
 2. Formatiranje teksta, paragrafa i sekcije
  • Insertovanje teksta i paragrafa
  • Formatiranje teksta i paragrafa
  • Grupisanje teksta i paragrafa
 3. Kreiranje tabela i listi
  • Kreiranje tabela
  • Modifikacija tabela
  • Kreiranje i modifikacija listi
 4. Primjena referenci
  • Kreiranje bilješki, fusnota i citata
  • Kreiranje natpisa
 5. Umetanje i formatiranje objekata
  • Umetanje i formatiranje “building block“
  • Umetanje i formatiranje oblika i SmartArt
  • Umetanje i formatiranje slika

MOS Excel

Ovaj ispit mjeri vašu sposobnost da završite tehničke zadatke koji su navedeni u nastavku. Zadaci su podjeljeni u 5 tematskih cjelina, a to su sljedeće:

 1. Kreiranje i upravljanje worksheeta i workbooka
  • Kreiranje worksheeta i workbooka
  • Navigacija kroz worksheet i workbook
  • Formatirnaje worksheet i workbook
  • Prilagođavanje opcija i načina pregleda worksheet i workbook
  • Konfiguracija worksheet i workbook za prinatanje i spašavanje
 2. Kreiranje ćelija i range
  • Umetanje podataka u ćelije
  • Formatiranje ćelija i range
  • Grupisanje ćelija i range
 3. Kreiranje tabela
  • Kreiranje tabela
  • Modifikacija tabela
  • Filtriranje i sortiranje tabela
 4. Primjena formula i funkcija
  • Korištenje “cell ranges“ i referenci za kreiranje formula i funkcija
  • Sažimanje podataka uz pomoć funkcija (SUM, MIN, MAX, COUNT, AVERAGE)
  • Korištenje uslovnih funkcija (SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF)
  • Formatiranje i modifikacija teksta uz pomoć funkcija (RIGHT, LEFT, MID, TRIM, UPPER, LOWER, CONCATENATE)
 5. Kreiranje grafikona i objekata
  • Kreiranje grafikona
  • Formatiranje grafikona
  • Umetanje i formatiranje objekata

MOS PowerPoint

Ovaj ispit mjeri vašu sposobnost da završite tehničke zadatke koji su navedeni u nastavku. Zadaci su podijeljeni u 5 tematskih cjelina, a to su sljedeće:

 1. Kreiranje i upravljanje prezentacijama
  • Kreiranje prezentacija
  • Formatiranje prezentacija korištenjem slide masters
  • Prilagođavanje opcija i načina pregleda prezentacija
  • Konfiguracija prezentacija za printanje i spašavanje
  • Konfiguracija i prezentovanje slideshow
 2. Umetanje i formatiranje oblika i slide-ova
  • Umetanje i formatiranje slide-ova
  • Umetanje i formatiranje oblika
  • Grupisanje oblika i slide-ova
 3. Kreiranje sadržaja za slide-ove
  • Umetanje i formatiranje teksta
  • Umetanje i formatiranje tabela
  • Umetanje i formatiranje grafikona
  • Umetanje i formatiranje SmartArta
  • Umetanje i formatiranje slika
  • Umetanje i formatiranje media
 4. Primjena “transition“ i animacija
  • Primjena “transition“ između slide-ova
  • Animacija sadržaja na slide-ovima
  • Postavljanje vremenskih razmaka za “transition“ i animacije
 5. Upravljanje većim brojem prezentacija
  • Spajanje sadržaja iz većeg broja prezentacija
  • Praćenje promjena
  • Zaštita i dijeljenje prezentacija