Turizam
Dvogodišnji studij na bhs jezicima. Izvodi se u saradnji sa Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, Sveučilište u Rijeci.
BHS
2 godine
120 ECTS

Vrijednost Programa

Osnovni cilj zajedničkog master studija Turizam je obrazovanje i osposobljavanje stručnjaka za poslove koji zahtijevaju napredna znanja iz područja turizma i ugostiteljstva. Studijski program uključuje teorijsku nastavu koju izvode vrhunski predavači i stručnu praksu u uglednim turističkim objektima, a osposobit će polaznike za upravljačke, istraživačke i inovativne poslove u subjektima direktno ili indirektno vezanim za turizam i ugostiteljstvo.

  • Obavezan praktični dio programa se provodi u uglednim turističkim objektima u Opatiji

Kome je Program namijenjen?

Program je namijenjen svima onima koje zanimaju različite upravljačke pozicije u poslovnim subjektima u oblasti turizma i ugostiteljstva (kao što su turističke agencije i touroperateri, turističke zajednice, hoteli i restorani, turistička udruženja) i drugim oblastima vezanim za turizam. Program je posebno fokusiran na razvoj održivog turizma i odgovoran odnos prema kulturno-historijskom nasljeđu i okruženju.

Struktura Programa

SEMESTARDVOGODIŠNJI STUDIJ
I1.Savremeni menadžment; 2. Krizni menadžment; 3. Operacioni menadžment;
4. Krizni kontroling; 5. Finansijsko izvještavanje i analiza
II1. Korporativno upravljanje; 2. Menadžment ljudskih potencijala;
3. Savremeni marketing menadžment; 4. Poslovno komuniciranje i
pregovaranje; 5. Operativno planiranje i kontrola
III1. Izborni predmeti; 2. Izborni predmeti; 3. Izborni predmeti;
4. Izborni predmeti; 5. Izborni predmeti
IVMaster teza

 

Diploma

Završetkom studenti stiču dvije diplome: diplomu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i diplomu Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji, Sveučilišta u Rijeci.

Uslovi za upis

Polaznici ovog studija mogu biti kandidati koji su završili dodiplomski trogodišnji ili četverogodišnji univerzitetski studij i tokom studija ostvarili 180 ECTS ili 240 ECTS-a.

Cijena

Ukupna cijena je 10.000 KM.  Školarinu je moguće plaćati u ratama.

Kontakt

 

UPISI

KURS KATALOG