IT takmičenje

IT TAKMIČENJE

Katedra za Menadžment i informacione tehnologije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu organizuje treće IT takmičenje u Bosni i Hercegovini kao dio Svjetskog Microsoft Office Specialist (MOS) takmičenja. Cilj takmičenja jeste testiranje vještina srednjoškolaca i studenata u korištenju Microsoftovih alata: Word, Excel® i PowerPoint®. Najbolji takmičari će biti pozvani da predstave našu državu na Svjetskom takmičenju na Floridi, USA.

Cilj takmičenja jeste omogućiti:

 • srednjoškolcima i studentima da ovladaju IT vještinama (imat će priliku dobiti certifikat koji je pokazatelj kompetencija iz oblasti ICT-a, a  koji je osigurao Evropski komitet za standardizaciju definišući ga okvirom za ICT e-kompetencije);
 • mladima da se predstave kao sposoban i konkurentan pojedinac na tržištu rada;
 • srednjoškolcima i studentima sticanje međunarodno priznatog certifikata;
 • da Bosna i Hercegovina bude učesnik zajedno sa 130 zemalja koje će sudjelovati u takmičenju informatičkih vještina;
 • uspostavljanje interakcije između roditelja, studenata, učenika i profesora u svrhu prepoznavanja i nastavka rada na povećanju informatičkih vještina i znanja u BiH.

Predselekcijska takmičenja će biti održana u Tuzli, Mostaru, Banja Luci i Sarajevu. Termini održavanja predselekcijskih takmičenja su sljedeći:

 • Sarajevo, utorak, 28. maj
  Tuzla, utorak, 07. maj
  Mostar, utorak, 14. maj
  Banja Luka, utorak, 21. maj

Studenti i srednjoškolci se mogu se mogu prijaviti putem sljedećeg linka: http://eepurl.com/cOO1ij

Finalno takmičenje je planirano za nedjelju, 09. juna 2019. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Pobjednik/ca takmičenja će za glavnu nagradu ispred Ekonomskog fakulteta i partnera imati pokrivene troškove smještaja i prevoza i učešća na Svjetskom MOS takmičenju koje će biti održano u periodu od 27. do 31. jula u New Yorku.