Osoblje

RUKOVODILAC SLUŽBE:

Mulija Delibašić
E: mulija.delibasic@efsa.unsa.ba
​T: +387 33 253 789


I CIKLUS:

Mevlida Tuzlak, koordinator i referent za studentska pitanja
E: mevlida.tuzlak@efsa.unsa.ba
T:+387 33 275 968

Aida Lomigora, referent za studentska pitanja
E: aida.lomigora@efsa.unsa.ba
T: +387 33 275 968

Nizama Kakrin, referent za studentska pitanja
E: nizama.kakrin@efsa.unsa.ba
T: +387 33 275 927

Marela Nižić, viši referent za studentska pitanja
E: marela.nizic@efsa.unsa.ba
T: +387 33 275 927

Mahira Brkić, referent za studentska pitanja
E: mahira.brkic@efsa.unsa.ba
T: +387 275 927


II CIKLUS:

Faketa Mesihović, prijave i završni radovi
E: faketa.mesihovic@efsa.unsa.ba
T: +387 33 564 395

Lejla Smailbegović, viši stručni saradnik za međunarodne programe
E: lejla.smailbegovic@efsa.unsa.ba
T: +387 33 564 395

Belma Vranić, viši referent za studentska pitanja
E: belma.cagalj@efsa.unsa.ba
T: +387 33 564 396

Amila Tihić, viši referent za studentska pitanja
E: amila.tihic@efsa.unsa.ba
T: +387 33 564 396


III CIKLUS:

Jasmina Bajrektarević, poslovni katedarski rukovodilac
E: jasmina.bajrektarevic@efsa.unsa.ba
T: +387 33 275 946