Akademsko priznavanje inostranih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu nastavka obrazovanja

Postupak akademskog priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija

Postupak akademskog priznavanja inostranih visokoškolskih kvalifikacija sastoji se od nekoliko koraka:

 1. Ekonomski fakultet u Sarajevu nakon primanja potrebne dokumentacije provjerava vjerodostojnost stečene inostrane visokoškolske kvalifikacije, te je obavezan pribaviti mišljenje Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrzovanja Bosne i Hercegovine u odnosu na podneseni zahtjev.

 2. Nakon primanja dokumenta o vjerodostojnosti stečene inostrane visokoškolske kvalifikacije, kao i mišljenja Centra za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrzovanja Bosne i Hercegovine u odnosu na podneseni zahtjev, na osnovu prijedloga Prodekana za nastavu, Dekan Fakulteta imenuje Komisiju za akademsko priznavanje inostrane visokoškolske kvalifikacije (u daljem tekstu Komisija).

 3. Kompletna dokumentacija dostavlja se Komisiji.

 4. Komisija nakon pregleda svih priloženih dokumenata vrednuje stečenu diplomu i podnosi Izvještaj o akademskom priznavanju inostrane visokoškolske kvalifikacije Vijeću Ekonomskog fakulteta u Sarajevu

 5. Na osnovu Izvještaja Komisije i odluke Vijeća, Dekan Fakulteta donosi Rješenje o akademskom priznavanju inostrane visokoškolske kvalifikacije

 6. Ekonomski fakultet u Sarajevu dostavlja podnosiocu zahtjeva Rješenje o akademskom priznavanju inostrane visokoškolske kvalifikacije na adresu koja je naznačena u podnesenom zahtjevu.

 7. Originalnu dokumentaciju koju je podnosioc zahtjeva predao uz zahtjev može preuzeti podnosilac zahtjeva lično ili neko drugi uz ovjerenu punomoć.

Upute za pokretanje postupka akademskog priznavanja inostrane visokoškolske kvalifikacije

 1. Prikupiti potrebne dokumente prema spisku potrebne dokumentacije

 2. Popuniti čitko štampanim slovima obrazac zahtjeva

 3. Uplatiti naknadu za troškove postupka

 4. Predati dokumentaciju

      Adresa: Zgrada Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Skenderija 70, I sprat, kabinet 11.

      Rad sa strankama svaki radni dan od 10 do 14 časova

 • Obrazac zahtjeva                                                    preuzeti
 • Potrebna dokumentacija                                         više
 • Cijena nostrifikacije diplome                                  više

Kontakt 

Kontakt osoba:            Lejla Smailbegović

Telefon:                       00 387 33 564 395

E-mail:                        lejla.smailbegovic@efsa.unsa.ba

Adresa:                       Zgrada Poslove akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Skenderija 70, I sprat, kabinet 11

Rad sa strankama:      Svaki radni dan od 10 do 14 časova