Katedra za menadžment i organizaciju

Katedra za menadžment i organizaciju EFSA kao direktni domaćin ovog skupa broji deset članova od kojih su tri redovni profesori (prof. dr Aziz Šunje, prof. dr Zijada Rahimić, prof. dr Elvir Čizmić), jedan vanredni profesor (prof. dr Senad Softić), četiri docenta (doc. dr Elvir Šahić, doc. dr Jasna Kovačević, doc. dr Emir Kurtić, doc. dr Amra Kožo) te dva viša asistenta (mr. Azra Pašić Mesihović i Anes Hrnjić, MA).

Članovi Katedre za MiO su osim zapaženog rada u BiH, ostvarili i zavidne rezultate na međunarodnom nivou kroz lično usavršavanje i nastavno iskustvo. Neki od Univerziteta na kojima su članovi Katedre za menadžment i organizaciju realizovali studijske boravke, usavršavanje i predavali u inostranstvu su: Michigan State University (Fulbright Program), USA; Humboldtov univerzitet u Berlinu; Univerzitet u Leipzigu; Mendelov univerzitet u Brnu; The Netherlands International Institute for Management, Maastricht; Templeton College, Oxford University; Alberta Edmonton, University of Alberta, Canada; Karl Franzens Universitat Graz, Graz, Austria; Medizinische Universität, Wien, Austria; SAA-Scuola di Amministrazione Aziendalle, Universitả degli Studi di Torino, Italy; KMU – Institut fuer Kompetenzbildung und Unternehmensentwicklung für Mittestand und Handwerk Paderborn, Universität Paderborn, Deutschland; Ekonomska fakulteta Univerza v Ljubljani, Slovenia; Wirtschaftsuniversität, Wien, Austrija; Marmara University, Istanbul, Turkey; Stillman College, USA.