Tradicija manifestacije

Godina održavanja Organizator teme
Godina održavanja organizator teme
GODINA ODRŽAVANJA ORGANIZATOR TEME
2011
Sveučilište u Splitu, Hrvatska
 
„Menadžment, vođenje i organizacija u XXI. stoljeću: (Dis)kontinuiteti u praksi organizacije i menadžmenta - 1. Interkatedarski znanstveni skup organizacije i menadžmenta s međunarodnim sudjelovanjem“ 
https://www.bib.irb.hr/590682
2012 Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru / University of Mostar - Faculty of Economics, Bosna i Hercegovina
 
„2. interkatedarski znanstveni skup organizacije i menadžmenta“ 
http://ef.sum.ba/arhiva/info/Agenda%20Mostar%20interkatedarski.pdf
2013 Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, 
Dubrovnik, Hrvatska
 
„Modeli menadžmenta inherentni poduzeću 21. stoljeća                 
 Strategija u slijepoj ulici: ontološki i epistemološki problemi discipline“
http://www.unidu.hr/datoteke/803izb/Menadzment-vodstvo-i-organizacija-_u...
2014 Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli, Bosna i Hercegovina
 
„Menadžment, organizacija i liderstvo u 21. stoljeću“
http://ef.untz.ba/nir-obavijesti/iv-medunarodni-interkatedarski-skup-i-n...
2015 Fakulteta organizacije i informatike  Varaždin,
Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 
„Entrepreneurial society: Current trends and future prospects in entrepreneurship, organization and management“ 
http://entrepreneurship2015.foi.hr/sites/default/files/ Timetable%20final_3.pdf
2016 Ekonomski fakultet Univerzitet u Banja Luci, Bosna i Hercegovina
 
“Šesti skup katedri za menadžment zemalja jugoistočne Evrope i naučna konferencija”
http://www.unibl.org/sr-lat/vesti/2016/10/shesti-skup-katedri-za-menadzm...
2017 Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
 
“Management Education and Research in the Upcoming Epoch: Rethinking Discipline and Reconceptualization Modes of Creating Knowledge“
http://www.efzg.unizg.hr/katedre-29721/organizacija-i-menadzment-29786/7...
2018 Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Univerzitet u Rijeci, Hrvatska
 
„8. interkatedarski skup katedri za menadžment Jugoistočne Europe“
https://www.fmtu.uniri.hr/novosti/8-interkatedarski-skup-katedri-za-mena...
2019 Ekonomski fakultet, Univerzitet u Sarajevu, Katedra za menadžment i organizaciju, Bosna i Hercegovina „Menadžment nove generacije za biznis i društvo: Izazovi regionalnih biznisa u kompleksnom okruženju/ Next Generation Management for Business and Society: Challenges of Regional Businesses in a Complex Environment“