Kako studirati?

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu vam pruža mogućnost odabira tri načina studiranja na I i II ciklusu studija:

Redovni studij

Redovni studij predstavlja tradicionalni način studiranja. Namijenjen je onim studentima koji mogu svakodnevno prisustvovati nastavi u učionicama. Nastava se odvija in-class. Na taj način studenti imaju stalnu direktnu komunikaciju sa nastavnim osobljem. Studenti Ekonomskog fakulteta u Sarajevu u statusu redovan obavezni su prisustvovati svim oblicima nastave minimalno 80% od ukupnog fonda sati po predmetu. 

Redovan samofinansirajući (RS) studij

Redovan samofinansirajući studij predstavlja isti način studiranja kao i redovni studij, s tim da studenti sami snose troškove školarine. Također, namijenjen je studentima koji mogu svakodnevno prisustvovati nastavi u učionicama. Nastava se odvija in-class. Na taj način studenti imaju stalnu direktnu komunikaciju sa nastavnim osobljem. Studenti u statusu redovan samofinansiraujući obavezni su prisustvovati svim oblicima nastave minimalno 80% od ukupnog fonda sati po predmetu. 

Samofinansirajući Distance Learning (DL) studij

Distance learning, kao novi vid učenja, omogućava studentima da savladaju gradivo uz mogućnost učenja u vremenu koje njima najviše odgovara.

U školskoj 2006/2007. godini pokrenut je DL sistem rada koji u potpunosti korespondira sa tradicionalnom (in-class) nastavom. Studij tradicionalne nastave i DL nastave za studente dodiplomskog studija smatraju se jednako kvalitetnim i imaju istu vrijednost, kako u daljnjem školovanju, tako i na tržištu rada.

Sve veći broj studenata u svijetu, značajan dio svojih studijskih obaveza obavlja kod kuće, koristeći sadržaje s interneta koji su pripremljeni i oblikovani upravo za njih tako da ih vode kroz proces učenja i savladavanja nastavnog gradiva. Na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu je prije trinaest godina počeo ovakav vid održavanja nastave, gdje studenti preko web sistema dobijaju dodatne materijale od strane profesora. Pored toga, sistem služi profesorima i studentima za dodatna objašnjenja, razmjene informacije i mogućnost rada na zajedničkim zadacima.