Akreditacije

Ekonomski fakultet je institucija koja je posvećena unapređenju kvaliteta obrazovnog sistema. S tim u vezi, EFSA je započeo proces akreditiranja kvalitete sistema obrazovanja kod najrespektabilnijih akreditacijskih organizacija, AACSB - Asocijacije za unaprjeđenje akademskih poslovnih škola i EFMD - Evropske fondacije za razvoj menadžmenta, vjerujući da je isticanje u kvalitetu jedini put prema prosperitetu u oblasti visokog obrazovanja. 

Od 2006. godine Ekonomski fakultet je jedina obrazovna institucija u Bosni i Hercegovini koja je član asocijacija EFMD-a i AACSB-a. U 2012. godini akreditovan je od strane EFMD-a za programe "Finansijski menadžment" i "Marketing menadžment", a od 2015. godine, nakon više od deset godina akreditacijskog procesa, Ekonomski fakultet je oficijelno postigao i AACSB akreditaciju te postao prva AACSB akreditirana visokoškolska institucija u Bosni i Hercegovini. 

Akreditacije Ekonomskog fakulteta su dobijene od strane vodećih svjetskih akreditacijskih tijela koja kontinuirano prate ispunjenost njihovih visokih zahtjeva. Postizanje akreditacije nosi višestruke koristi za sam akademski program, njegove polaznike i nastavnike, ali i za instituciju u cjelini u kontekstu međunarodne prepoznatljivosti visoke kvalitete programa i pozicioniranja institucije na globalnoj mapi obrazovanja u oblasti poslovanja.

Fakulteti koji posjeduju navedene akreditacije svrstavaju se među najbolje poslovne fakultete. Samo 10% poslovnih fakulteta širom svijeta su nosioci  akreditacija AACSB i EPAS.

 

Međunarodne akreditacije za studente imaju značaj: 

  •  Vaše znanje i diploma će biti prepoznati i priznati u cijelom svijetu, čime ćete povećati svoju zapošljivost;
  • Vaše obrazovanje ima visoke akademske i etičke standarde, te ispunjava zahtjeve tržišta rada;
  • Vaš proces učenja na EFSA podržan je od strane tima visokokvalitetnih profesora;
  • Vaša prilika da steknete dodatne vannastavne aktivnosti je izvanredna;

 

AKREDITACIJSKE KUĆE

AACSB je asocijacija obrazovnih institucija, korporacija i drugih organizacija koje su posvećene unaprjeđenju visokog obrazovanja u području edukacije iz oblasti menadžmenta. Ova agencija je vodeća akreditacijska agencija za poslovne škole i programe računovodstva širom svijeta  koja promovira kontinuirano unaprjeđenje edukacije u oblasti menadžmenta te akredituje cjelokupnu instituciju sa svim programima edukacije.  

Ekonomski fakultet je 2009. godine započeo aplikacioni proces kod AACSB. Prva faza je okončana u januaru 2010. godine kada je EFSA prihvaćen kao kandidat za akreditaciju. Nakon toga slijedila je faza izrade akreditacionog plana pod mentorstvom predstavnika AACSB-a, kao i uvođenje procedura i mjera za kontrolu kvaliteta koje AACSB zahtjeva. Godine 2015. EFSA je dobila AACSB akreditaciju i time postala jedna od 5% akreditiranih škola u svijetu u području ekonomije, menadžmenta i biznisa koja posjeduje navedenu akreditaciju.

EFMD je međunarodna organizacija koja je posvećena kontinuiranom unaprjeđenju razvoja menadžmenta i prepoznata je kao globalno akreditacijsko tijelo za poslovne škole i njihove programe. EPAS međunarodna akreditacija, dodjeljuje se od strane EFMD-a programima iz poslovne ekonomije i menadžmenta koji ispunjavaju kriterije vezane za akademska izvrsnost, povezanost sa praksom i međunarodnu orijentaciju.

Godine 2011. EFSA se prijavio za ulazak u proces EPAS međunarodne akreditacije. Prijava je pozitivno ocijenjena na glasanju članova EPAS Komiteta u Briselu. EPAS Odbor (EFMD Programme Accreditation System) prihvatio je aplikaciju EFSA za dodiplomski studij Menadžmenta, smjerove "Finansijski menadžment" i "Marketing menadžment" (Bachelor Undergraduate Programme sub-set). Nakon prolaska kroz sve faze akreditacije i na bazi pozitivnog mišljenja tima za evaluaciju, EFSA je postao akreditiran fakultet za navedene programe. Prva akreditacija navedenih programa dodjeljena je 2012. godine a reakreditacija programa u trajanju od 3 godine izvršena je 2015. i 2018. godine. 

 

AACSB i EFMD akreditacijske kuće su detaljno ispitale: 

  • naše programe i studentsko okruženje;
  • kvalitet naših nastavnika;
  • naš međunarodni angažman;
  • našu sposobnost da kontinuirano održavamo i poboljšavamo visoke standarde koji su potrebni.