Misija, vizija i vrijednosti

Misija

Riznica znanja i iskustava u oblastima poslovanja i ekonomije u cilju unaprjeđenja (svih segmenata) društva.

 Kao bogata riznica znanja i iskustva u mogućnosti smo da ispunjavamo svoju misiju pružanja visokokvalitetnog obrazovanja kroz isporuku responzivnog i inovativnog nastavnog plana i programa što podrazumijeva, između ostalog, autonomni intelektualni i profesionalni razvoj. Promicanjem izvrsnosti u istraživanju doprinosimo dobrobiti svih segmenata društva; jačanjem povezanosti s poslovnom zajednicom i donosiocima politika i kroz razvijanje partnerstava širom regije, održavamo riznicu znanja i iskustava kontinuirano relevantnom.  

 

Vizija

Ekonomski fakultet, kao vodeća institucija u bosanskohercegovačkom visokom obrazovanju, želi nastaviti jačati poziciju utjecajne visokoškolske ustanova u Jugoistočnoj Evropi u oblastima poslovanja i ekonomije, promovirajući povezanost i unapređujući dinamičan dijalog o društveno odgovornoj politici.

 

Vrijednosti 

Kvaliteta: Fokusiramo se na visoke standarde u učenju i istraživanju s namjerom ostvarenja visokih ishoda i rezultata učenja.

Izvrsnost: Kontinuirano radimo na poboljšanju svih aspekata naše aktivnosti i koncentriramo naše napore kako bismo postigli utjecaj na politike i izvrsnost u istraživanju.

Odgovornost i integritet: Podržavamo istraživanja od javnog interesa i sudjelujemo u kampanjama zagovaranja politika.

Otvorenost: Čuvamo akademsku slobodu i institucionalnu autonomiju. Zalažemo se za načela jednakih mogućnosti, otvorenom pristupu znanju, toleranciji različitih mišljenja i unapređenju koristi kroz saradnju i solidarnost.

 

Zadovoljstvo: Zadovoljstvo učenja, podučavanja i rada temelj je svakog aspekta našeg djelovanja. Privilegovani da budemo tkalci boljeg i prosperitetnijeg društva, osjećamo veliku odgovornost ali i užitak u radu sa najvažnijim stubom našeg društva, mladim ljudima, i na nekim od najvažnijih pitanja za svaku ekonomiju koja želi koračati u budućnost.