Riječ Dekana

   Prof. dr. Meliha Bašić, DEKANESA


Poštovani posjetioci,

dobro došli na web stranicu Univerziteta u Sarajevu - Ekonomskog fakulteta (EFSA), jedinog  međunarodno akreditiranog ekonomskog fakulteta u Bosni i Hercegovini. Od 2012. godine EFSA posjeduje EPAS programsku akreditaciju najveće evropske akreditacijske kuće EFMD, a od 2015. posjeduje i institucionalnu akreditaciju najstarije američke akreditacijske kuće AACSB.

Ekonomski fakultet u Sarajevu je institucija koja je posvećena unapređenju kvaliteta obrazovnog sistema. Postizanje akreditacije nosi višestruke koristi za sam akademski program, njegove polaznike i nastavnike, ali i za instituciju u cjelini u kontekstu međunarodne prepoznatljivosti, visoke kvalitete programa i pozicioniranja institucije na globalnoj mapi obrazovanja u oblasti poslovanja.

EFSA aktivno radi na povezivanju svih svojih ciljnih skupina uključujući studente, zaposlenike, vladu i poslovnu zajednicu kroz organizaciju društvenih događanja i drugih stručnih konferencija. Potičemo saradnju s neprofitnim organizacijama, volontiranje studenata i nastavnika, te uključivanje u društvene aktivnosti i projekte društvene odgovornosti.

U skladu sa svojom vizijom, EFSA želi postati prestižna i utjecajna visokoškolska ustanova u Jugoistočnoj Europi u oblastima poslovanja i ekonomije, promovirajući povezanost i unapređujući dinamičan dijalog o društveno odgovornoj politici s vodećom ulogom zajednice visokog obrazovanja.

Vrijednosti koje nas vode u postizanju ovih ciljeva su visok kvalitet svih naših procesa, akademska izvrsnost, odgovornost prema različitim segmentima društvene zajednice, integritet i otvorenost. Mi želimo da naši studenti stiču vrijednosti u srdačnoj i radnoj atmosferi, te da vode ekonomiju i društvo prema postizanju najviših standarda njhove struke.

Ako ste u potrazi za jedinstvenim obrazovnim iskustvom, kojim ćete steći znanje i vještine koje su potrebne za uspjeh u poslovnom svijetu, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu je idealan izbor. Uz prilagođene studentske grupe i uz adekvatnu akademsku i administrativnu podršku, možemo ponuditi savremeni pristup obrazovanju svakom našem studentu. Pozivam Vas da krenete u virtualnu šetnju našom internetskom stranicom na kojoj ćete sigurno naći sve potrebne informacije kako biste stvorili preduslove za uspješnu karijeru na najboljem ekonomskom fakultetu u Bosni i Hercegovini.

Srdačno,

Prof. dr. Meliha Bašić
Dekanesa