Odlazna mobilnost

• Kako funkcionira?

Kako funkcionira proces razmjene studenata na EFSA?
EFSA uspješno sarađuje s preko 40 univerziteta u više od 20 zemalja, omogućavajući našim studentima sudjelovanje u programima razmjene. Da biste provodili jedan ili dva semestra na partnerskom univerzitetu, potrebno je da željeni domaćin univerzitet ima aktivni ugovor s EFSA.
Centar za međunarodnu saradnju (CMS) ima ključnu ulogu u dodjeli razmjena. Naši studenti podnose prijave, a CMS, kao završni dio procesa, nominira ili predlaže studente partnerskom univerzitetu.
S obzirom na ograničen broj mjesta na svakom partnerskom univerzitetu, postoji konkurencija za uključenje u programe razmjene. Vrijeme provedeno u inostranstvu može trajati jedan semestar ili cijelu godinu, ovisno o sadržaju ugovora.
Jeste li zainteresirani za sudjelovanje? Ako niste sigurni kako krenuti, započnite istraživanje različitih vrsta programa razmjene studenata!

ERASMUS+
Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu objavljuje poziv za prijave za razmjenu studenata dvaput godišnje (septembar/oktobar za proljetni semestar i mart/april za zimski semestar) za dostupne stipendije u okviru potpisanih bilateralnih ERASMUS+ KA107 ugovora. U okviru ERASMUS+ postoje ugovori čiji je potpisnik Univerzitet u Sarajevu te ugovori čiji je potpisnik Ekonomski fakultet. 
Molimo Vas da posjetite web stranicu u nastavku i pogledate sve prilike koje pruža Univerzitet u Sarajevu:  https://international.unsa.ba/ 

CEEPUS
CEEPUS je skraćenica za Centralni evropski program razmjene za univerzitetski studij. Trenutne zemlje članice su: Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Hrvatska, Češka, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Poljska, Rumunija, Srbija, Slovačka i Slovenija. Kosovo je također članica. 
Postoje dvije vrste mobilnosti: mobilnost unutar CEEPUS mreže (mrežna mobilnost) i mobilnost van CEEPUS mreže (slobodna mobilnost). Prioritet je mobilnost unutar mreže.
 
EFSA učestvuje u sljedećim CEEPUS mrežama:  

  • AMADEUS network, 
  • Central European Network for Sustainable and Innovative Economy, 
  • Greening Project Management for a Sustainable World: Developing and Empowering a New Generation of Changemakers. 

Krajnji rok za prijave za mobilnost u CEEPUS sistemu: 

  • 15. juni (nominacije za mobilnost za Mreže)– zimski semestar,
  • 30. oktobar (nominacije za mobilnost za Mreže) – ljetni semestar,
  • 15. novembar (prijave za mobilnost izvan mreža – freemover) – ljetni semestar. 

Sve dodatne informacije o CEEPUS-u su dostupna na www.ceepus.info