Poslovna zajednica
EFSA ima izuzetno razvijenu saradnju sa poslovnom zajednicom, koju realizira putem Poslovnog savjeta.

Kao najstariji i najveći fakultet iz oblasti ekonomskih nauka u Bosni i Hercegovini, te zbog brojnih aktivnosti posvećenih unapređenju kvalitete svojih procesa i aktivnosti, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu uživa reputaciju jedne od najgulednijih visokoobrazovnih institucija kako u BiH, tako i regionu. Kao institucija čija je glavna misija isporučivanje visoko kvalitetnog obrazovanja iz oblasti ekonomije i menadžmenta, EFSA kontinuirano razvija saradnju i sa poslovnom zajednicom. 

S ciljem uspostavljanja institucionalizirane i formalne saradnje sa predstavnicima poslovne zajednice u našoj zemlji, Ekonomski fakultet u Sarajevu je 2005. godine osnovao Poslovni savjet. Ovo stručno-konsultativno tijelo zasjeda do četiri puta godišnje, te je do sada održano više od 20 sjednica. Čine ga predstavnici više od 20 najvećih javnih i privatnih kompanija iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Aktuelni predsjednik Savjeta je Branimir Muidža, predsjednik Uprave Heidelberg Cement Group za BiH i Hrvatsku, te predsjednik Vijeća stranih investitora u BiH. 

Cilj rada Poslovnog savjeta je uspostavljanje i održavanje čvrstih veza između akademske i poslovne zajednice, kako bismo jedni drugima bili putokaz, podrška i korektivni faktor u radu. 

Poslovni savjet prvenstveno ima savjetodavnu ulogu, kako bismo pravovremeno prikupili informacije iz poslovne zajednice vezano za potrebe u pogledu profila kadrova, unapređenja obrazovnog procesa, izbora adekvatnih smjerova studiranja i slično. Naša očekivanja su da nam na sastancima Savjeta privrednici kažu šta očekuju od nas, a zajedno ćemo osmisliti modus kako da to postignemo. Također, na sastancima obrađujemo različite teme iz oblasti privrede, proizvodnje, izvoza i slično.

 

Kontakt Poslovnog savjeta:

Lejla Sinanović, sekretar
lejla.sinanovic@efsa.unsa.ba
+387 33 253 786

 

Članovi Poslovnog savjeta su:

 • Agencija za nadzor osiguranja FBiH - Ivan Luburić, direktor
 • Agencija za bakarstvo Federacije BiH - Jasmin Mahmuzić, direktor
 • Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine - akademik prof. dr. Miloš Trifković
 • AS GROUP - Klas - Rusmir Hrvić, direktor
 • ATACO d.o.o. - Nijaz Skenderagić, direktor
 • BBI banka - Alek Bakalović, predsjednik Uprave
 • BH Telecom - Muamer Hadžović, izvršni direktor za razvoj poslovanja
 • Central osiguranje d.d. - Željko Pervan, član Uprave
 • Centralna banka BiH - Senad Softić, guverner
 • Centrotrans-EUROLINES  -Safudin Čengić, direktor
 • EĆO Company d.o.o. - Suhad Ećo, vlasnik i direktor
 • JP Elektroprivreda BiH d.d. - Suad Buljubašić, direktor
 • ENERGOINVEST d.d. - Bisera Hadžialjević, direktorica
 • HIFA Oil d.o.o. - Venan Hadžiselimović, direktor
 • HOLDINA d.o.o. & ENERGOPETROL d.d. - Slavko Sić, direktor
 • Hotel Europe Sarajevo - Rasim Bajrović, direktor
 • Banka Poštanska štedionica a.d. Banja Luka  - Boško Mekinjić, predsjednik Uprave
 • Mann+Hummel BA d.d. Tešanj - Mahmut Galijašević, direktor
 • Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine - Mirsad Jašarspahić, predsjednik 
 • Raiffeisen Banka BiH - Nedžad Džudža, direktor marketinga i korporativnih komunikacija 
 • Symphony - Haris Memić, vlasnik i direktor
 • Wienerberger Bosna i Hercegovina d.o.o. - Jasmin Hošo, direktor
 • Kakanj Cement - Heidelberg Materials - Branimir Muidža - predsjednik Poslovnog savjeta
 • UniCredit Bank d.d. - Amina Mahmutović, direktorica
 • Unipromet Sarajevo - Muhamed Pilav, vlasnik i direktor
 • EUSR - Aida Soko, Economic Advisor
 • Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo - Muamer Kosovac