Kontakt

Ekonomski fakultet u Sarajevu
Univerzitet u Sarajevu

Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: + 387 33 275 900
Fax: + 387 33 275 994
E-mail: pr@efsa.unsa.ba

 

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave: studentska.sluzba@efsa.unsa.ba

Centar za međunarodnu saradnju: cms@efsa.unsa.ba

 

PRESS

Izjave za medije ili informacije u vezi studijskih programa mogu se dobiti putem pr@efsa.unsa.ba.