Habul dr. Aida

+387 33 275 921
Kabinet: 27, I sprat
Konsultacije: Utorak, 16:00 - 18:00; Četvrtak, 16:00 - 19:00

Hadžiahmetović dr. Azra

+387 33 275 920
Kabinet: 26, I sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 11:00 - 12:30; Utorak, 11:00 - 14:30

Hadžiahmetović Nejra, MA

Kabinet: 73, III sprat
Konsultacije: Utorak: 08:00-09:15; Četvrtak: 08:00-10:15, 14:00-15:30

Hadžijamaković Nadija, MA

Kabinet: 71, III sprat
Konsultacije: Ponedjeljak: 10:30-13:00; utorak: 10:00-12:00

Halilbašić dr. Muamer

+387 33 275 960
Kabinet: 92, IV sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 12:00 - 15:00; Srijeda, 13:00 - 15:00

Hrnjić dr. Anes

Kabinet: 58/III
Konsultacije: Utorak: 08:00-13:00

Husić-Mehmedović dr. Melika

+387 33 253 774
Kabinet: 34, II sprat
Konsultacije: Srijeda, 09:00 - 12:00; Četvrtak, 09:00 - 11:00