Bajgorić dr. Nijaz

+387 33 275 950
Kabinet: 56, III sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 11:00 - 13:00; Srijeda, 11:00 - 12:00; Četvrtak, 16:00 - 18:00

Balavac dr. Merima

+387 33 564 393
Kabinet: 13, Skenderija 70
Konsultacije: Ponedjeljak, 12:00 - 14:00; Srijeda, 09:00 - 12:00

Bašić dr. Meliha

+387 33 275 964
Kabinet: 52, III sprat
Konsultacije: Utorak: 12:00-15:00; Srijeda: 13:00-15:00 (kabinet ili dekanat)

Berberović dr. Denis

+387 33 253 775
Kabinet: 81, III sprat
Konsultacije: Ponedjeljak: 11:00-12:00 / 14:00-15:00; Utorak: 11:00-12:00; Srijeda: 11:00-12:00 / 14:00-15:00. Za konsultacije je potrebna prethodna najava emailom.

Biber Lamija, MA

Kabinet:
Konsultacije:

Bičo Ćar dr. Mirha

+387 33 275 980
Kabinet: 104, IV sprat
Konsultacije: Petak, 12:00 - 17:00

Boloban mr. Edis

Kabinet:
Konsultacije:

Brkić dr. Nenad

+387 33 275 936
Kabinet: 95, IV sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 10:00-15:00

Brkić dr. Snježana

+387 33 275 935
Kabinet: 94, IV sprat
Konsultacije: Ponedjeljak 10:00-14:00