Rahimić dr. Zijada

+387 33 275 925
Kabinet: 53, III sprat
Konsultacije: Ponedjeljak: 09:00-12:00; 15:00-17:00

Rađo Dijana, MA

+387 33 253 767
Kabinet: 112, III sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 10:00-13:00; Srijeda, 17:15-19:15

Resić dr. Emina

+387 33 275 924
Kabinet: 54, III sprat
Konsultacije: Srijeda, 13:00-16:00

Rovčanin dr. Adnan

+387 33 275 949
Kabinet: 50, III sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 12:00 - 14:00; Četvrtak, 13:00 - 16:00