Šahić dr. Elvir

+387 33 253 781
Kabinet: 39, II sprat
Konsultacije: Srijeda, 10:00 - 12:00

Šahinović-Hajrić Berina, MA

Kabinet:
Konsultacije:

Šain dr. Željko

+387 33 275 992
Kabinet: 33, II sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 17:00 - 19:30; Četvrtak, 17:00 - 19:30

Šćeta dr. Lamija

+387 33 564 398
Kabinet: 9, Skenderija 70
Konsultacije: Ponedjeljak:10:00 - 15:00

Šestić dr. Munira

+387 33 275 909
Kabinet: 58, III sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 09:30 - 12:30 i 14:30 - 16:30

Šikalo Mirza, MA

+387 33 253 767
Kabinet: 58, III sprat
Konsultacije: Srijeda, 10:00 -15:00

Šunje dr. Aziz

+387 33 275 903
Kabinet: 86, IV sprat
Konsultacije: Utorak: 13:15-18:15