Efendić dr. Adnan

+387 33 275 965
Kabinet: 19, I sprat
Konsultacije: Ponedjeljak: 12:00-17:00