Katedra za računovodstvo i reviziju

Kratak opis oblasti

U okviru Katedre za računovodstvo i reviziju studentima je omogućeno sticanje znanja iz sljedećih disciplina:

 • Finansijsko računovodstvo
 • Troškovno računovodstvo
 • Menadžersko računovodstvo
 • Finansijsko izvještavanje
 • Analiza poslovanja
 • Interna revizija
 • Računovodstvo finansijskih institucija
 • Računovodstvo neprofitnih organizacija
 • Računovodstvo trgovačkih organizacija
 • Forenzičnog računovodstva itd.

Predmeti koji se izučavaju u okviru Katedre za računovodstvo i reviziju omogućavaju studentima da se upoznaju sa:

 • Pojmovima koji se koriste u oblasti računovodstva i revizije,
 • Principima, dijelovima, vrstama i pravilima (standardima) koja primjenjuje računovodstvo i revizija
 • Praćenjem, evidencijom, kontrolom, analizom i revizijom poslovnih događaja, kao i izradom i prezentacijom finansijskih izvještaja i njihovom revizijom
 • Zakonskim propisima i njihovom primjenom koji se dovode u vezu sa računovodstvom i revizijom
 • Pravilima evidencije u primjeni kontnih planova različitih djelatnosti pravnih lica.

Naziv katedre i opšte informacije

Katedra za računovodstvo i reviziju

Poštovane kolege i kolegice,

Mnogo je razloga, zbog kojih se veoma mali broj ljudi odluči baviti računovodstvenim i revizorskim istraživanjima i naukom iz ove oblasti uopšte. Ponekad se može steći dojam, da su druge oblasti atraktivnije od računovodstva i revizije, jer se njima bavi veliki broj ljudi, što je uistinu netačno. Računovodstvo i revizija, su ozbiljne discipline, traže ozbiljan angažman i permanentan rad, zašto mnogi nemaju vremena, pa zbog toga odustanu, i bave se drugim poslovima za njih interesantnijim. Sve ovo mogu biti razlozi da je na tržištu nedostatak kadra iz ove oblasti.

Smjerovi (po ciklusima)

Katedra za računovodstvo i reviziju nudi studentima izučavanje studijskih programa smjera „Računovodstvo i revizija" na tri nivoa: dodiplomski studijski program (I ciklus), magistarski studijski program (II ciklus) i doktorski studijski program (III ciklus).

Smjer „Računovodstvo i revizija" osmišljen je sa ciljem da studenti kroz izučavanje pojedinačnih predmeta sa ovog smjera upoznaju se sa svim pojmovima iz računovodstvene i revizorske profesije, od uvoda u računovodstvo pa do finansijskog izvještaja o poslovanju u skladu sa Međunardonim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) i Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS).

Smjer „Računovodstvo i revizija" u prvi plan stavlja primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda, u računovodstvenoj i revizorskoj praksi. Ovaj smjer koliko god bio usmjeren na edukaciju računovođa i revizora, obogaćen je i mnogim korisnim znanjima za menadžere koji žele da savladaju dio računovodstva koji im može pomoći u rukovođenju.
 

Članovi katedre

Rukovodstvo:

Prof. dr. Mehmed Jahić, rukovodilac Katedre
Doc. dr. Ševala Isaković-Kaplan, zamjenik
Doc. dr. Lejla Demirović, sekretar Katedre

Redovni profesori:

Prof. dr. Mehmed Jahić
Istraživačke preferencije: Oblast finansijskog računovodstva, Međunardnih standarda finansijskog izvještavanja i revizije finansijskih izvještaja.
E-mail: mehmed.jahic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 912

Prof. dr Meliha Bašić
Istraživačke preferencije: Oblast troškovnog i menadžerskog računovodstva u profitnom i neprofitnom sektoru i interna revizija.
E-mail: meliha.basic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 964

Vanredni profesori:

Prof. dr Haris Jahić
Istraživačke preferencije: Oblast analize poslovanja i finansijskog izvještavanja.
E-mail: haris.jahic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 913 

Docenti:

Doc. dr. Lejla Demirović
Oblast istraživanja: Računovodstvo i revizija
E-mail: lejla.demirovic@efsa.unsa.ba

Doc. dr. Ševala Isaković-Kaplan
Istraživačke preferencije: Oblast forenzičnog računovodstva i računovodstva uslužnih djelatnosti.
E-mail: sevala.isakovic-kaplan@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 253 770