Alumni EFSA
Dragocjena zajednica najboljih

Šta je ALUMNI?

Alumni asocijacija je organizaciona jedinica koja je formirana 2007. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu s ciljem umrežavanja i čuvanja trajnih konekcija sa svojim bivšim studentima. Misija Alumni asocijacije je njegovanje odnosa između Alumni članova, studenata, akademske i šire zajednice. Sve aktivnosti Asocijacije doprinose ideji stvaranja jakog osjećaja ponosa i lojalnosti među svim bivšim i sadašnjim studentima ka Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. 

Stvaranje novog lica Alumni asocijacije započelo je u novembru 2019. godine. Grupa od 11 bivših studenata, studenata kojima se naša zajednica ponosi, imenovani su članovima Upravnog odbora koji su nesebično dali doprinos u kreiranju ciljeva Asocijacije. Ciljevi koji su identifikovani su definisanje novih vrijednosti Asocijacije za period 2020-2022. godine, aktivno učestvovanje svih Alumni članova u nastavi, ulaganje u plaćene prakse za studente u kompanijama gdje su zaposleni članovi, kao i samo građenje brenda Asocijacije. Svi prisutni su rado prihvatili ulogu u građenju prestižne zajednice svih studenata koju je do sada i koju će u budućnosti iznjedriti Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Usljed pandemije korona virusa, aktivnosti Alumni asocijacije su bile zaustavljene, ali sada smo spremni da, radeći zajedno, stvorimo zajednicu izvrsnih bivših i sadašnjih studenata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Alumni asocijacija EFSA je nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija. Članstvo u Alumni asocijaciji je besplatno, a pristupiti možeš popunjavanjem obrasca za prijavu klikom na LINK.

Jedini uvjet za pristupanje je posjedovanje diplome izdate od strane Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Budi dio zajednice najboljih!

Tvoj Alumni 

Like and follow our FB page: https://www.facebook.com/AlumniEFSA