CEO konferencija
CEO konferencija je najveća konferencija za mlade u regionu.

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, osim formalnog obrazovanja, kontinuirano organizuje niz projekata za mlade koji su od iznimnog značaja za razvoj, edukaciju i osposobljavanje studenata za tržište rada sa ciljem povećanja njihove konkurentnosti u realnom sektoru. Jedan od njih je i CEO (Career and Entrepreneurship Opportunities) konferencija koja predstavlja najveći regionalni događaj za mlade.

Cilj ovog projekta je eksponiranje mladih pričama uspješnih i preduzetnih ljudi iz svijeta ekonomije, marketinga, menadžmenta i inovacija spajajući njihove uspješne životne priče s pažnjom mladih ljudi u cilju motivacije i podstaknuća na njihov produktivan rad.

Misija CEO konferencije je okupljati mlade i najuspješnije pojedince iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, koji dijele svoja životna i poslovna iskustva, uspone i padove, ideje i znanje u kontekstu različitih disciplina kao što su razvoj karijere, preduzetništvo, tehnologija i motivacija. 

U posljednjih sedam godina preko 12.000 mladih u četiri države i osam gradova, bili su svjedoci inspirativnih životnih priča, priča o usponima i padovima i vrijednih lekcija gostiju i govornika. Ponosno ističemo da smo bili dio pozitivne promjene, kao i da smo putem ovog projekta uspjeli pomjeriti granice i razmišljanja mladih, te pokazati da je uspjeh u Bosni i Hercegovini i regiji moguć uz mnogo truda, istrajnosti i volje.

Također smo dokazali mladima da su prilike i mogućnosti svuda oko nas, te da samo trudom i napornim radom na sebi možemo postati bolja verzija sebe i unaprijediti samu zajednicu u kojoj živimo.
„The Power of Choice“ (Moć izbora) bio je slogan prošlogodišnje CEO konferencije koja je održana 11. aprila 2019. godine u Bosanskom kulturnom centru, Sarajevo.

Kroz posebno kreirani konferencijsko-edukacijski sadržaj prilagođen studentskoj populaciji i maturantima, eksponirajući primjere uspješnih mladih ljudi iz realnog sektora, CEO konferencija 2019. je nastojala na zanimljiv, motivirajući i inovativan način podsticati mlade na proaktivan pristup razvoju karijere s ciljem jačanja njihove konkurentnosti na tržištu rada, te je bila najveća do sada sa preko 1000 učesnika. 

Lider projekta CEO konferencija mr.sc. Anes Hrnjić, rukovodilac EFSA Career centra i viši asistent na Katedri za menadžment i organizaciju. 

Kontakt: anes.hrnjic@efsa.unsa.ba