Konkurs za prijem volontera u Uredu za kvalitet


Poštovani/e studenti/ce, 

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, svjestan značaja praćenja evropskih i svjetskih trendova u visokom obrazovanju u kontekstu uključivanja studenata u procese internog i eksternog osiguranja kvalitete, odlučio je dati priliku studentima da daju svoj doprinos kroz aktivno učešće u procesima osiguranja i upravljanja kvalitetom.

Aktivnosti koje bi student obavljali su sljedeće: 

  • Učestvovati u unapređenju procesa provođenja anketiranja 
  • Provođenje anketiranja  
  • Učestvovanje u analiziranju rezultata anketi 
  • Provođenje radionica brzog unapređenja sa studentima i izrada prijedloga za unapređenje na bazi provedenih istraživanja 
  • Učestvovanje u drugim oblicima osiguranja kvalitete na Fakultetu.

Prijave se dostavljaju Uredu za kvalitet (kvalitet@efsa.unsa.ba) sa naznakom „Konkurs za prijem volontera u Uredu za kvalitet“. Prijave se mogu dostaviti do petka, 30. novembra 2023. godine do 16:00 sati. 

Selekcija kandidata će biti završena 01. decembra 2023. godine, a kandidati putem emaila obaviješteni o rezultatima odabira istog dana.

Volontiranje će biti realizovano u decembru i djelomično januaru i biće priznatno kao ferijalna praksa. 

Ured za odnose s javnošću