Svečana promocija i dodjela diploma za diplomante i magistrante Univerziteta u Sarajevu – Ekonomskog fakulteta - 2022/2023


Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu  -  Ekonomskog fakulteta, održat će se u zgradi Fakulteta, Trg oslobođenja - Alija Izetbegović br. 1, prema sljedećem rasporedu:


Subota, 16. decembar 2023. godine u 14,00 sati:


Subota, 16. decembra 2023. godine od 15,30 sati

I  CIKLUS STUDIJA - Bakalaureat/Bachelor
I grupa  
Spisak diplomanata
15,30 – 16,15
II grupa  
Spisak diplomanata
16,15 – 17,00
III grupa  
Spisak diplomanata
17,00 – 17,45

 

 

Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet