Svečana promocija i dodjela diploma za magistrante II (drugog) ciklusa studija

Svečana dodjela diploma magistrantima II (drugog) ciklusa studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održat će se u subotu, 18. decembra 2021. godine u zgradi Fakulteta, Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1, s početkom u 13 sati. 

Raspored dodjele diploma kao i spisak magistranata II (drugog) ciklusa studija, nalazi se u prilogu ovog obavještenja, raspoređeni po grupama.

Magistranti trebaju doći ispred zgrade 10 minuta prije naznačenog termina za svaku grupu.

Molimo sve magistrante da se pridržavaju termina dolaska i bez dužeg zadržavanja u zgradi Fakulteta.

Svi diplomanti i magistranti imaju obavezu da nose zaštitne maske i da se pridržavaju epidemioloških mjera.

RASPORED  DODJELE DIPLOMA 
Spisak magistranata II (drugog) ciklusa studija

Prva grupa
13:00–13:45 – Magistranti koji su završili drugi ciklus studija od rednog boja 1 do 50.

Druga grupa
14:00–14:45 - Magistranti koji su završili drugi ciklus studija od rednog boja 51 do 100.

Treća grupa
15:00–15:45 - Magistranti koji su završili drugi ciklus studija od rednog boja 101 do 150.

Četrvta grupa
16:00-16:45 – Magistranti koji su završili drugi ciklus studija od rednog boja 151 do 200.

Peta grupa
17:00-17:30- Magistranti koji su završili drugi ciklus studija od rednog boja 201 do 223.

 

Svečanu promociju diplomanata i magistranata možete pratiti putem Youtube kanala UNSA ili na Kantonalnoj televiziji TVSA. Prenos počinje tačno u 11:00h u subotu, 18. 12. 2021. godine.

 

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

 

Dokumenti: