EKONOMIJA
Trogodišnji studij na BHS jezicima. Studij traje šest semestara sa ukupno 180 ECTS kredita, uključujući stručnu praksu i diplomski rad. U petom semestru nudi više usmjerenja.
BHS
3 godine
180 ECTS

Cilj Programa

U okviru programa Ekonomija izaučavaju se temeljni ekonomski termini, načela, koncepti i teorije te njihova primjena u rješavanju ekonomskih problema. Tokom studija studenti razvijaju analitičke vještine i upoznaju se sa različitim kvantitativnim metodama koje se primjenjuju u ekonomskim istraživanjima. Nakon završetka studija, studenti posjeduju znanja i vještine u temeljnim i specijalističkim područjima ekonomije potrebnim za zapošljavanje i dalje obrazovanje u području ekonomskih nauka.


Koje zvanje stičete?

Bakalaureat/Bachelor ekonomije


Struktura Programa

Program je podijeljen u 6 semestara, od kojih prva četiri pohađaju svi studenti. Tek na petom semestru studenti biraju jedan od ponuđenih smjerova. 
 

RBI SEMESTARII SEMESTARIII SEMESTARIV SEMESTAR
1.Osnove ekonomijeOsnove marketingaKvantitativne metode u ekonomijiGlobalna ekonomija
2.Osnove menadžmentaStatistika u ekonomijiMonetarna ekonomikaJavne finansije
3.Poslovno pravoMikroekonomijaEkonomija tranzicijeEkonomika tržišta rada
4.Poslovna informatika RačunovodstvoEkonomija EUEkonomija javnog sektora
5.MatematikaMakroekonomijaMeđunarodna ekonomijaMeđunarodne finansije
6.Menadžerska ekonomija-Ekonomija razvoja-


Smjerovi

Na trećoj godini studija možete birati jedan od slijedećih smjerova:

 EKONOMIJA EVROPSKIH INTEGRACIJA (EEI)NOVAC I FINANSIJE (NIF)
RBV SEMESTARVI SEMESTARV SEMESTARVI SEMESTAR
1.Ekonomija BiH i EURegionalni razvoj i politika EUFinansijska tržišta i institucijePorezni i poreski sistemi
2.Ekonomski sistem EUEkonomija okoliša i EUUpravljanje javnim finansijamaFinansiranje javnih djelatnosti
3.Finansijski sistem EUIndustrijska ekonomija i EUMonetarni sistem javne finansije EUBudžetsko računovodstvo
4.Međunarodna trgovina i EUIzborni predmetKvantitativni modeli za finansije i investicijeIzborni predmet
5.Izborni predmetIzborni predmetIzborni predmetIzborni predmet
6.PraksaProjekatPraksaProjekat
7.-Završni rad-Završni rad
 IZBORNI PREDMETI
 

Studenti mogu birati izborne predmete:

  • sa liste izbornih predmeta,
  • sa liste obaveznih predmeta drugih predmeta/smjerova prvog ciklusa studija koji se izvode na Ekonomskom fakultetu u tom semestru i/ili
  • sa liste predmeta koje student može polagati u okviru odobrene međunarodne razmjene ili na drugom fakultetu.


Uslovi za upis

Da biste postali student EFSA potrebno je pristupite prijemnom ispitu i ostvarite odgovarajući broj bodova.

Student tokom studija polaže kurseve engleskog jezika.

 

 

Kontakt

Studentska služba za I ciklus studija
+387 33 275 968
+387 33 275 927
studentska.sluzba@efsa.unsa.ba

Završili ste studij I ciklusa?

Želite nastaviti studij na II ciklusu EFSA?

 

Nakon završetka prvog ciklusa studija, studenti mogu nastaviti školovanje na EFSA. 

Više informacija o programima II ciklusa studija na EFSA možete pronaći linku.

Ukoliko imate potrebu za dodatnim informacijama molimo da nas kontaktirate na master.studij@efsa.unsa.ba.