Ekonomski forum BiH

Ekonomski forum Bosne i Hercegovine je godišnja konferencija, koja se održava od 2017. godine, te je okupila više od 1800 učesnika, većinom predstavnika bosanskohercegovačke izvršne vlasti kao i predstavnika regionalnih kompanija, diplomatskog sektora i akademske zajednice. Centralna ideja Ekonomskog foruma Bosne i Hercegovine odnosi se na uspostavljanje platforme koja povezuje predstavnike poslovne zajednice, akademije i kreatora ekonomskih politika a sa ciljem promocije preduzetničkih inicijativa i partnerstava, kultivacije javno-privatnog dijaloga i prezentacije naučnih i tehnoloških rješenja za promicanje održivog razvoja naše zemlje i regije. Zbog toga nastojimo pružiti naš doprinos razvijanju snažnijih veza između različitih interesno – uticajnih strana koje dijele zajednički poslovni interes Bosni i Hercegovini što u konačnici treba rezultirati kreiranjem konkretnih prijedloga i smjernica za kreiranje budućih ekonomskih politika.

Misija
"Ekonomski forum Bosne i Hercegovine" kreira sinergiju djelovanja kreatora ekonomskih politika, poslovne i akademske zajednice, a sve u cilju oblikovanja atraktivnog poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini.
"Ekonomski forum Bosne i Hercegovine" je mjesto okupljanja i razmjene mišljenja između predstavnika vlasti, kreatora ekonomskih politika, poslovne i akademske zajednice, organizovan od strane Ekonomskog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu. Forum će se baviti svim relevantnim pitanjima koja su od značaja za stanje u Bosni i Hercegovini, počev od makroekonomske politike, sektorske politike, poslovnog ambijenta, konkurentnosti bh privrede i kompanija.

Vizija
Doprinijeti kreiranju povoljnijeg i atraktivnijeg poslovnog ambijenta u Bosni i Hercegovini.

Ciljevi

  • Forum je zamišljen kao otvoreni dijalog između predstavnika poslovne zajednice, akademije te kreatora ekonomskih politika;
  • Forum treba da pomogne umrežavanju različitih interesnih skupina koje imaju zajednički poslovni interes, te da omogući prostor za prve bilateralne sastanke;
  • Forum treba da rezultira sa konkretnim prijedlozima i smjernicama koje će biti stavljene na raspolaganje kreatorima ekonomskih politika.

 

WEB STRANICA EKONOMSKOG FORUMA BOSNE I HERCEGOVINE