Kontakt

CENTAR ZA MEĐUNARODNU SARADNJU
Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Dr. Hatidža Jahić, rukovodilac
Mediha Arnaut Smajlović, MA, koordinatorica
 

Adresa: Trg oslobođenja - Alija Izetbegović 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
E-mail: cms@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 955
Novi kabinet: 37a / II sprat

Like and follow our Facebook page: https://www.facebook.com/SEBS.IO

Like and follow our Instagram page: https://www.instagram.com/io.sebs/