Poslovna akademija
Centar za profesionalnu izvrsnost

Poslovna akademija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu predstavlja jedinstveno mjesto za edukaciju u BiH, koje nudi inovativne usluge stručnog usavršavanja u obastima ključnim za razvoj društva.

Prostor Poslovne akademije, između ostalog, služi za izvođenje nastave na zajedničkim programima II ciklusa studija koji se izvode u saradnji sa drugim fakultetima/ univerzitetima u zemlji i inostranstvu, nastave sa Griffit College-om iz Dablina (Griffit College Dublin) te predstavlja prostor u kojem su sjedišta Centra za Islamsku ekonomiju, bankarstvo i finansije, Ureda za kvalitet, Centra za međunarodnu saradnju i doktorskog studija Ekonomskog Fakulteta u Sarajevu.  


Preko 30 godina njegujemo profesionalnu izvrsnost.