Menadžment
Trogodišnji studij na BHS jezicima. Studij traje šest semestara sa ukupno 180 ECTS kredita, uključujući stručnu praksu i diplomski rad. U petom semestru nudi više usmjerenja.
BHS
3 godine
180 ECTS

Cilj Programa

OU okviru programa Menadžment izaučavaju se ključni termini, paradigme, načela, koncepti i teorije koje podupiru upravljanje u širokom spektru poslovanja. Tokom studija studenti razvijaju analitičke vještine i upoznaju se sa različitim kvantitativnim metodama koje se primjenjuju u istraživanjima. Nakon završetka studija, studenti posjeduju znanja i vještine u temeljnim i specijalističkim područjima menadžmenta potrebnim za zapošljavanje i dalje obrazovanje u području poslovanja.

 

Koje zvanje stičete?

Bakalaureat/Bachelor menadžmenta

 

Struktura Programa

Program je podijeljen u 6 semestara, od kojih prva četiri pohađaju svi studenti. Tek na petom semestru studenti biraju jedan od ponuđenih smjerova. 

RBI SEMESTARII SEMESTARIII SEMESTARIV SEMESTAR
1.Osnove ekonomijeOsnove marketingaKvantitativne metode u menadžmentuStrateški menadžment
2.Uvod u poslovanjeStatistika u menadžmentFinansijsko računovodstvoPoslovna etika
3.Osnove menadžmentaMikroekonomijaPoslovne finansijeFinansijski menadžment
4.Poslovno pravoRačunovodstvoMarketing menadžmentMeđunarodna ekonomija i poslovanje
5.MatematikaMakroekonomijaMenadžment i informacioni sistemiPorezi i preduzeća
6.Poslovna informatika-Kvantitativni modeli u finansijama-


Smjerovi

Na trećoj godini studija možete birati jedan od slijedećih smjerova:

 MARKETING (M)MENADŽMENT I ORGANIZACIJA (MIO)
RBV SEMESTARVI SEMESTARV SEMESTARVI SEMESTAR
1.Ponašanje potrošačaUpravljanje cijenamaLeadershipKrizni menadžment
2.Istraživanje marketingaMarketing kanala distribucijeMenadžment ljudskih resursaMeđunarodni menadžment
3.Digitalni marketing i društveni medijiMarketing komuniciranjeMen. mikro, malih i srednjih preduzećaPoslovno odlučivanje
4.Marketing uslugaIzborni predmetOrgnizacijsko ponašanjeIzborni predmet
5.Izborni predmetIzborni predmetIzborni predmetIzborni predmet
6.PraksaProjekatProjekatProjekat
7.-Završni rad-Završni rad
 IZBORNI PREDMETI
 

Studenti mogu birati izborne predmete:

  • sa liste izbornih predmeta,
  • sa liste obaveznih predmeta drugih predmeta/smjerova prvog ciklusa studija koji se izvode na Ekonomskom fakultetu u tom semestru i/ili
  • sa liste predmeta koje student može polagati u okviru odobrene međunarodne razmjene ili na drugom fakultetu.

 

 RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA (RIR)FINANSIJSKI MENADŽMENT I BANKARSTVO (FMB)
RBV SEMESTARVI SEMESTARV SEMESTARVI SEMESTAR
1.Finansijsko izvještavanjeMendžersko računovodstvoMeđunarodni finansijski menadžmentFinansijska tržišta i institucije
2.Revizija finansijskih izvještajaForenzičko računovodstvoOsnove finansijske analizeAktuarski modeli
3.Troškovno računovodstvoRečunovodstvo banakaOsnove upravljanja finan. rizicimaOsiguranje
4.Analiza poslovanjaIzborni predmetBankarstvoIzborni predmet
5.Izborni predmetIzborni predmetIzborni predmetIzborni predmet
6.PraksaProjekatPraksaProjekat
7. Završni rad Završni rad
 IZBORNI PREDMETI
 

Studenti mogu birati izborne predmete:

  • sa liste izbornih predmeta,
  • sa liste obaveznih predmeta drugih predmeta/smjerova prvog ciklusa studija koji se izvode na Ekonomskom fakultetu u tom semestru i/ili
  • sa liste predmeta koje student može polagati u okviru odobrene međunarodne razmjene ili na drugom fakultetu.

 

 MENADŽMENT I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (MIT)POSLOVNA ANALITIKA (PA)
RBV SEMESTARVI SEMESTARV SEMESTARVI SEMESTAR
1.Poslovna inteligencijaPoslovni informacioni sistemiEkonometrijaMetode i modeli optimizacije
2.Digitalna trans. i e-businessSistemi za podršku odlučivanjuPrimijenjena statistička analizaSistemi za podršku odlučivanju
3.Analiza i dizajn inform. sistemaTelekomunikacijski menadžmentPoslovna inteligencijaPrimjenjena multivarijaciona analiza
4.Menadment i informacione teh.Izborni predmetIT alati za poslovnu analizuIzborni predmet
5.Izborni predmetIzborni predmetIzborni predmetIzborni predmet
6.PraksaProjekatPraksaProjekat
7. Završni rad Završni rad
 IZBORNI PREDMETI
 

Studenti mogu birati izborne predmete:

  • sa liste izbornih predmeta,
  • sa liste obaveznih predmeta drugih predmeta/smjerova prvog ciklusa studija koji se izvode na Ekonomskom fakultetu u tom semestru i/ili
  • sa liste predmeta koje student može polagati u okviru odobrene međunarodne razmjene ili na drugom fakultetu.

 


Uslovi za upis

Da biste postali student EFSA potrebno je pristupite prijemnom ispitu i ostvarite odgovarajući broj bodova.

Student tokom studija polaže kurseve engleskog jezika.

 

Kontakt

Studentska služba za I ciklus studija
+387 33 275 968
+387 33 275 927
studentska.sluzba@efsa.unsa.ba

Završili ste studij I ciklusa?

Želite nastaviti studij na II ciklusu EFSA?

 

Nakon završetka prvog ciklusa studija, studenti mogu nastaviti školovanje na EFSA. 

Više informacija o programima II ciklusa studija na EFSA možete pronaći linku.

Ukoliko imate potrebu za dodatnim informacijama molimo da nas kontaktirate na master.studij@efsa.unsa.ba.