Tatić dr. Kasim

+387 33 275 939
Kabinet: 98, IV sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 15:00 - 18:00; Četvrtak, 15:00 - 17:00

Torlaković Anes, MA

Kabinet:
Konsultacije:

Trivun dr. Veljko

+387 33 275 931
Kabinet: 89, IV sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 12:00 - 15:00; Utorak, 12:00 - 15:00

Turulja dr. Lejla

+387 33 275 970
Kabinet: 39a, II sprat
Konsultacije: Utorak, 09:00 -12:00; 14:00 - 16:00