Čaušević dr. Fikret

+387 33 253 778
Kabinet: 63, III sprat
Konsultacije: Utorak, 12:00 - 14:00; Srijeda, 14:00 - 15:00; Četvrtak, 12:00 - 14:00

Činjarević dr. Merima

+387 33 253 784
Kabinet: 106, III sprat
Konsultacije: Ponedjeljak, 12:00 - 14:00; Srijeda, 12:00 - 14:00; Petak, 12:00 - 13:00

Čizmić dr. Elvir

+387 33 275 951
Kabinet: 23, I sprat
Konsultacije: Utorak, 08:00 - 11:00; Srijeda, 12:00 - 14:00