Poslovanje i informacione tehnologije
Stručni dvogodišnji studij na bhs jezicima koji se izvodi u saradnji sa Raiffeiesn bankom u Bosni i Hercegovini.
BHS
2 godine
120 ECTS

Cilj Programa

Naziv programa je Poslovanje i informacione tehnologije (Business and information Technology - BIT). Tip studijskog programa je stručni dvogodišnji studij namjenjen učenicima koji su završili srednju školu, ali, umjesto akademskog programa, žele nastaviti stručni studij s ciljem razvoja specifičnih IT vještina. Osnovni ciljevi BIT studijskog programa su pružanje mogućnosti studentima da razumiju informacijske tokove u korporativnom informacijskom sistemu, te da razviju znanja i vještine iz poslovne administracije u kombinaciji s platformom za poslovne i kompjuterske tehnologije, te pružanje mogućnosti studentima da razviju temeljne vještine razumijevanja poslovnih problema, te primjene IT alate za analizu, prijedlog i evaluaciju rješenja.

 

Koje zvanje stičete?

Stučni specijalista za poslovanje i informacione tehnologije (Associate Degree in Business and IT).

Smjer Business

 

Struktura Programa

BIT studijski program će biti organizovana u trajanju od 2 godine (4 semestra). Nastava će se odvijati prema utvrđenom rasporedu u toku trajanja semestra, a prema akademskom kalendaru UNSA. 

Organizacija nastave će se odvijati prema sljedećem rasporedu:

  • I semestar: nastava na svim predmetima će se odvijati inclass, na Ekonomskom fakultetu.
  • II – IV semestar: 80% nastave na 2 predmeta će se odvijati u RZB kroz participaciju u svakodnevnim poslovnim aktivnostima. RZB će imenovati mentora za svakog studenta, a koji će biti zadužen za praćenje i podučavanje studenta. Mentor kreira izještaj o postignućima svakog studenta ili grupe studenata, te dostavlja rukovodiocu studijskog programa.

Nastava na ostalim predmetima će se odvijati na Ekonomskom fakultetu. 

RBI SEMESTARII SEMESTARIII SEMESTARIV SEMESTAR
1.Osnove ekonomijeMenadžerska ekonomijaFinansijska matematikaData mining
2.Osnove menadžmentaVrednovanje preduzeća i ERMMenadžment informacioni sistemiIT alati za poslovne analize
3.Osnove finansijske analizeEnterprise arhitekturaBiznis analizaRazvoj softvera - SDLC
4.Poslovna informatika

Izborni smjerski predmeti:
a) Napredno upravljanje kreditnim rizicima
b) Poslovne informacione tehnologije

Izborni smjerski predmeti:
a) Upravljanje bazama podataka u oblasti poslovne analize i izvještvanja
b) Informacijska & Cyber Sigurnost
Izborni smjerski predmeti:
a) Integrisano upravljanje rizicima u bankarstvu
b) Projekt menadžment i agilni način rada
5.Poslovna statistika   

 


Uslovi za upis

Upis kandidata se vrši na osnovu kvota koje određuje Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i  Univerzitet u Sarajevu za sve članice, na osnovu dostavljenih uslova upisa. Pri upisu na I ciklus studija se uzimaju u obzir rezultati ostvareni u prethodnom školovanju.
 

Kontakt

Služba za rad sa studentima i planiranje nastave 
+387 33 275 968 / 275 927
studentska.sluzba@efsa.unsa.ba