Konkurs za upis petnaeste generacije polaznika Doktorskog studija (III ciklus studija) na Univerzitet u Sarajevu – Ekonomski fakultet u akademskoj 2023/2024. godini

Na osnovu člana 106., stav (3) Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22),  člana 148. i 171. Statuta Univerziteta u Sarajevu, te članova 21. i 22. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu – doktorski studij, Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu – Ekonomskog fakulteta od 11. 09. 2023. godine, odluke Senata Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-15-97/23 od 27. 09. 2023. godine), Univerzitet u Sarajevu – Ekonomski fakultet objavljuje

 

Konkurs za upis petnaeste generacije polaznika Doktorskog studija (III ciklus studija) na Univerzitet u Sarajevu – Ekonomski fakultet u akademskoj 2023/2024. godini.

 

Tekst Konkursa i prijavnica se nalaze u prilogu.

 

Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet