Javni konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavno zvanje na Univerzitetu u Sarajevu - Ekonomskom fakultetu

Na osnovu odredaba  Zakona o visokom obrazovanju  (Sl. novine Kantona Sarajevo,  broj: 36/22),  Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu – Ekonomskog fakulteta o raspisivanju konkursa broj: 02-2104/24.  od 13.05.2024. godine, Odluke Vijeća Univerzitet u Sarajevu – Ekonomskog fakulteta o izmjeni i dopuni dinamičkog plana za 2023/2024. godinu br. 02-2108/24 od 13.05.2024. godine,  Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na raspisivanje konkursa broj: 01-9-122/24 od 29.05.2024. godine, Univerzitet u Sarajevu – Ekonomski fakultet raspisuje


JAVNI KONKURS ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNONASTAVNO ZVANJE NA UNIVERZITETU U SARAJEVU - EKONOMSKOM FAKULTETU

 

  • Oblast Kvantitativna ekonomija, 1 saradnik u zvanju viši asistent, puno radno vrijeme
  • Oblast Finansije, 1 saradnik u zvanju viši asistent, puno radno vrijeme

Uslovi konkursa:

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, potrebno je da kandidat ispunjava uslove utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 33/17, 35/20, 40/20, 39/21) i članom 226. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Tekst konkursa se nalazi u prilogu.

Univerzitet u Sarajevu - Ekonomski fakultet

Dokumenti: